Coaching ja mentorlus

Coaching – kellele ja milleks?

Coaching ja mentorlus
Coaching ja mentorlus

Minu senise kogemuse järgi on just heast coachist või mentorist enim kasu, kui oled oma mõtetesse või ellu kinni jäänud. Pole vahet, on selleks mõni lihtsam probleem, suurem väljakutse, selguse loomine või oma unistuste ellu toomine.

Lahendusekeskne coaching- mis kasu ma sellest saan?

Lühidalt öeldes aitab see inimestel ja meeskondadel oma unistused ning eesmärgid saavutada.

Keskendume eelkõige lahenduste leidmisele ja konkreetsetele tegevustele soovitu saamiseks.

Tavaliselt saavad inimesed protsessi käigus:

 • Selguse, mida ja miks nad tahavad (isegi kui nad alguses ei ta, mida täpselt tahavad).
 • Tegevusplaani ja konkreetsed sammud soovitu teoks tegemiseks.
 • Kindlust, julgust ja energiat soovitu teoks tegemiseks.

Kellel on coachist abi?

 • Kui sa ei tea, mida tahad aga tead või tunned, et vajad midagi;
 • Kui sa tead, mida tahad aga ei tea, kuidas seda saada;
 • Kui sa tead, mida tahad ja kuidas seda saada, aga ometigi ei saa sa liikuma;
 • Kui sa oled valmis ka tegutsema, mitte ainult rääkima.

Kellel ei ole coachist abi?

 • Kui sul on mõni sügavam/suurem vaimne või füüsiline probleem. Sellisel juhul on parem pöörduda sobiva terapeudi poole.
 • Kui sa vajad väga spetsiifilist teadmist valdkonnas, millega sul endal kokkupuude puudub- a la finants- või maksude optimeerimise alast nõu. Sellisel juhul pöördu parem vastava eksperdi/konsultandi poole.
 • Kui sulle tundub, et keegi teine võiks sinu eest asjad korda teha.

Coaching- mis teemade puhul aitab?

Pole isegi väga vahet. Olen näinud väga erinevaid küsimusi- alates hiina keele õppimisest kuni väga suurte muudatuste elluviimiseni kas isiklikus elus või organisatsioonides.

Kõige olulisem kriteerium- tegu on sinu jaoks piisavalt olulise teemaga, mille nimel oled valmis töötama. Tegevused tuleb ikkagi sul endal ära teha- coach saab sind aidata teeotsa üles leidmise, kindluse saamisel ja toetada teekonna alustamisel.

Minu eelneva elu- ja töökogemuse tõttu on mulle endale südamelähedased valdkonnad:

 • Eneseteostus ja -areng, sh pikemad elueesmärgid ja identiteet;
 • Enesekindluse ja julgusega seotud teemad;
 • Enda ja teiste (sh meeskondade) motiveerimine läbi tähenduse mõistmise ja loomise;
 • Tasakaalu loomine inimestele ja meeskondadele oluliste valdkondade vahel.
 • Õnn, selle seos töö ja teiste elu tahkudega.

Tahan ka, vist!

Helista (+372 50 19 580) või kirjuta Ainile ja saame üle täpsustada, kas sinu küsimuse või teema puhul saan kasulik olla. Kui teema tundub sobima, saame kokku ja räägime täpsemalt. Vajadusel saan soovitada sulle teisi paremini sobivaid coache või mentoreid.

 

Allpool on pikemalt kirjutatud, mis see coaching ikkagi on.

Mida coach teeb?

Välja näeb see kui ports küsimusi ja erinevaid loomingulisi tehnikaid, mis aitavad leida just kliendile sobivad vastused. Ma pole veel näinud ühtegi inimest, kellel puuduks sisemine tarkus ja vajalikud ressursid lahenduste leidmiseks ja oma elu ning tulemuste parandamiseks.

Mõned küsimustest võivad tunduda kummalised või ebamugavad- sellised, mida iseendalt ei oska/julge küsida. Üsna sageli tulevad just nendest küsimustest päris vastused välja ja klient saab vajaliku kindluse muudatuste tegemiseks.

Mille poolest erineb coach mentorist?

Coach töötab ainult kliendi seest tuleneva tarkuse ja ressurssidega.

Mentor jagab vajadusel lisaks ka enda kogemust ja teadmisi.

Kuidas ma tean, et saan, mida vajan coachingust?

Oma töös lähtun praktikas kinnitust leidnud meetoditest ja ICF’i eetikareeglitest.

Lühidalt tähendab see, et:

 • Lepime kliendiga kokku oodatud tulemuse;
 • Juhul, kui kliendi poolt oodatu vajab mõne teise spetsialisti poole pöördumist, suunan ta edasi;
 • Jälgime edenemist- kui meie koostöö ei toimi, siis kas muudame koos töötamise viisi või lõpetame koostöö ära.

Mis on lahendusekeskse coachingu masinavärgi sees?

See on:

 • Lahendusele ja tulevikule suunatud:
  • Eesmärk on saavutada soovitud muutus inimese või organisatsiooni elus.
  • Coaching ei lähe minevikku probleemi põhjuseid otsima vaid keskendub tuleviku loomisele.
 • Süstemaatiline:
  • Põhineb Ph.D Marylin Atkinsoni poolt aastakümneid tagasi välja töötatud mudelil, mida on sellest ajast saadik lihvitud paremate tulemuste saavutamiseks.
  • Vaatab klienti ja teda ümbritsevat kui tervikut, saavutamaks eesmärgid just kliendile sobival moel, kasutades selleks ka Rober B Diltsi muutuste loogiliste tasandite mudelit.
  • Põhineb Milton H Ericksoni töödel ning tal on tugev ühisosa NLP’ga (Neuro Lingvistiline Programmeerimine) jõu ja energia saamiseks, et muutused ellu viia.
  • Kasutab nii aju paremat poolkera loovust nõudvate ülesannete (n. uute võimaluste ja lahenduste leidmine) lahendamiseks kui ka vasakut poolkera ratsionaalsust nõudvate ülesannete jaoks (n. tegevusplaanide loomine, riskianalüüs jmt).
 • Kliendikeskne:
  • Toetub kliendi sisemistele ressurssidele ja oskustele, võttes arvesse konkreetse kliendi väärtused ja olemuse.
  • Aitab leida lahendused ja võimalused, mis sobivad just konkreetse kliendi vajadustega.
 • Tegevusele suunatud:
  • Aitab leida kliendile sobivad sammud soovitud muutuse ellu toomiseks.
  • Aitab kliendil üles leida vajaliku jõu ja kindluse sammude ellu viimiseks.
 • Kliendi vastutus:
  • Võtta aega, et välja uurida, mida ta tegelikult tahab ja vajab ning vastavalt sellele püstitada enda arengut toetavad tähenduslikud eesmärgid.
  • Olla pühendunud püstitatud eesmärkidele ja visioonile ning tegutseda vastavalt kohtumiste käigus endale lubatule. Vajadusel katsetada erinevaid uusi lähenemisi ja käitumisi.
  • Tulla kohtumistele ette valmistunult (teemaga, mida konkreetselt sel korral arutada) ja õigel ajal.
  • Võtta vastutus enda otsuste ja saavutatud tulemuste eest.
 • Coachi vastutus on toetada klienti:
  • Kliendi teadlikkuse laiendamisel
  • Täpsete ja saavutatavate eesmärkide püstitamisel;
  • Eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste määratlemisel;
  • Vajaliku toetuse ja ressursside määratlemisel ning leidmisel.

Mis põhimõtetest lahendusekeskne coaching lähtub?

See tugineb järgmistele minu endagi elus kinnitust leidnud põhimõtetele:

 • Inimestel on kõik vajalikud ressursid edu saavutamiseks;
 • Iga inimese käitumise taga on positiivne kavatsus;
 • Inimesed teevad alati parima võimaliku otsuse;
 • Kõik on ok- keegi ei ole katki või vale/halb;
 • Muutus on loomulik ja vältimatu

Mis see lahendusekeskne coaching kokkuvõttes  siis on?

Minu jaoks on see üks lahe kokteil, mis sisaldab:

 • veidi maagiat lahenduste ja võimaluste leidmiseks;
 • ratsionaalsust reaalsete sammude loomiseks unistuste ja soovitu saavutamiseks;
 • jõudu ja energiat teel püsimiseks.

Minu senisest karjäärist.

Kuni juunini 2015 töötasin Swedbankis, sellest  14 aastat juhina. Põhitöö kõrvalt tegutsesin viimased 5a mentorina, aidates juhte erinevate juhtimise ja enesearenguga seotud küsimustega.

Lisaks vedasin viimastel aastatel koos hea kolleegiga juhtide isikliku arengu programmi Labor, mis on väga hea tagasiside osaliseks saanud.

Kuna inimestel kasvada aitamine on minu tegelik kutsumus, otsustasin sellest teha oma põhitöö. Töötan nüüd elukutselise mentori ja coachina selle erinevates vormides.

Millel minu teadmised põhinevad?

Erinevaid allikaid on palju, kuid minu jaoks olulisemad on:

1) Ligi 14a juhikogemus Swedbankis ja 5a mentorikogemus on pakkunud hindamatu väärtusega kogemusi ja teadmisi. Seda nii enda vigade ja õnnestumiste kui ka teiste pealt õppimise näol.

Ain Mihkelson Professional Coach Certificate
Ain Mihkelson Professional Coach Certificate

2) 2015 sügisest – 2016 veebruarini õppisin Erickson College International’i lahendusekeskse coachingu programmis the Art and Science of Coaching. See on andnud mulle oluliselt sügavama ja laiema pildi coachingust ning suurepärase “tööriistakohvri” täis erinevaid meetodeid ja tööriistu, millega kliente päriselt ja püsivalt aidata.

3) Veel sügavama teadmise inimvaimu toimimise kohta ja metoodika sellega töötamiseks sain Institute of Human Excellence transpersonaalse coachingu kursuselt 2016 dets- 2017 jaanuaris.

4) Viimastel aegadel olen saanud lähemalt uurida ja kogeda nii idamaade kui indiaanlaste maailmavaadet ja tarkusi. Neid kogemusi ja teadmisi saan kasutada sügavamale minekuks, kui tavapärased tehnikad võimaldavad.

5) Fontese mentorite väljaõppeprogramm 2013. aastal ja Swedbankis läbi viidud mentorprogrammid 2012-2015. Seda nii teooria kui saadud praktika pärast.

6) Juhtide isikliku arengu programmi Labor Swedbanki kogenud juhtidele, mida olen vedanud viimased 4 aastat. See on andnud teadmisi, kogemusi ja kindluse, et mind huvitavad teemad ja teadmised on olulised ka teistele.

7) London Business School, kust sai alguse suurem huvi inimkäitumise ja meid mõjutava vastu.

8) Suuremahulisem lugemine ja koolitused seotud teemadel- otsustus- ja käitumispsühholoogia, filosoofia, religioon, eneseareng jmt.

Miks ma arvan, et olen õige inimene teisi aitama?

Hea tagaside annab kindlust, et teen õiget asja ja et sellest on kasu. Abi on ka minu natuurist- mulle meeldib keerulisemate küsimustega laiemalt ja sügavamalt tegeleda ning esitada küsimusi, mis lahenduseni viivad.

Miks ma mentori ja coachina tegutsen?

1) Selline lähenemine tundub olema kõige kindlam viis inimeste päriselt ja kestvalt aitamiseks.

2) Väga vähesed asjad elus pakuvad mulle sama palju rõõmu. Pigem on see nagu hobi mitte töö.

Millesse ise usun?

Usun enda peal läbi proovitud lahendustesse. Mulle imponeerib idamaade filosoofia, mis lähemal uurimisel tabab maailmas toimuvat paremini, kui kunagi arvatagi oskasin.

Usun, et ilma eesmärgita elu on rahutu (pool)elu ning mõtlemine ilma tegevuseta ei vii kuhugi, nagu ka vastupidi.

Kuidas end vormis hoian?

Ain-Mihkelson-ICF-ACC-certificate
Ain-Mihkelson-ICF-ACC-certificate

Professionaalselt aitavad mind vormis hoida ja areneda:

 • International Coaching Federation- maailma suurim elukutseliste coachide
  kogukond;
 • Eesti Mentorite Koda, kus tegutsen ka nõukoja liikmena;
 • Coaching ja mentorlus ise, eriti kokkupuude inspireerivate klientidega.

Vaimselt aitavad vormis hoida igapäevane lugemine (nii teaduslik kui ilukirjandus), erinevad koolitused ja joogapraktikad.

Füüsiliselt annavad vastupidavust jooks ja suusk, särtsu lisavad lumelaud ja lohesurf.

Lisa kommentaar