Coaching ja mentorlus

“Iga edukal tšempionil on coach ja iga virtuoosil oma mentor” on öelnud maailmakuulus kirjanik Robin Sharma.

Kellele ja milleks?

Coaching ja mentorlus toetavad sind oma unistuste ja eesmärkideni jõudmisel.

Sa ei pea püüdlema tšempioniks. Küll aga võid tahta elada paremat elu, saada paremaks inimeseks ja juhiks või oma meeskonna paremini kokku mängima saada.

On mul seda vaja?

Kui sinu elus on kõik suurepärane, meeskond toimib ja ise oled tõeliselt rahul, siis mitte.

Kui sa aga tunned, et midagi on valesti või puudu, tahaksid kasvada ja areneda, siis on coachist abi.

Siit leiad väikese tasuta testi enda elu hindamiseks.

Heast coachist või mentorist on palju kasu, kui oled oma mõtetes või elus kinni jäänud. Pole vahet, on sinu ees suurem väljakutse, vajad selgust juurde või püüdled unistuste poole.

Mida teised on saanud?

Üks näide:

“Minu koostöö Ainiga sai alguse 2019. aasta septembris. Probleeme, mida kohtus lahendada, oli sel ajal palju ning aega nendega tegelemiseks vähe. Kuna coachingule suunas mind justiitsministeerium, kummitas kuklas küsimus – miks ometi arvatakse, et ma iseenese tarkusest hakkama ei saa!? Julgust andis ainult see, et Ainil oli varasem juhikogemus. Kui aus olla, siis tänu sellele ma ta teiste coachi kandidaatide seast välja valisingi. Mõtlesin, et noh, vähemalt on keegi, kelle käest oma juhtimisprobleemide osas nõu küsida.

Tegelik coaching kujunes aga hoopis teistsuguseks kui olin osanud ette kujutada. Hoopis mina olin see, kellele küsimusi esitati, kes pidi aju ragistama ja vastused oma probleemidele välja mõtlema. Minu vastas istus tasakaalukas ja positiivne, kuid ühteaegu nõudlik ja konkreetne inimene. Samas tundsin end väga meelitatuna, sest ometi oli keegi, kes minu probleemide vastu siiralt huvi tundis.

Tagasi vaadates pean tunnistama, et saingi iseenese tarkusest hakkama, ainult selle vahega, et jõudsin selle tarkuseni Aini abiga. Aini usaldusväärne olek ning imepäraselt loov ja eesmärgipärane lähenemine aitasid mul iseenda soovides ja eesmärkides paremini selgusele jõuda.

Tänu coachingu vestlustele sain aru, mis on minu jaoks tõeliselt oluline, mis takistab mind selleni jõudmast ning kuidas takistusi sammhaaval ületada. Nii mõnegi taipamiseni jõudsin tänu Aini nutikatele küsimustele sedavõrd ootamatult,  et mõtlesin: „Pagana pihta, kui lihtne ja loomulik on see lahendus, kuid päris ise ei oleks ma selle peale tulnud!“

Coachingu sessioon muutis mind juhina enesekindlamaks ning andis jõudu ja julgust alustada organisatsioonis muudatuste elluviimisega.

Julgen Aini coachingu-sessioone soovitada kõigile juhtidele, kellel on vaja usaldusväärset tuge kaugemate või lähemate eesmärkide seadmisel ja muudatuste elluviimisel.”

Tiina Pappel, Tartu Ringkonnakohtu esimees

Mis veel on saadud?

Inimesed on jõudnud oma sihtideni ja lähemale suurtele unistusele. Poeetiliselt öeldes on saadud uus hingamine oma elule või meeskonna toimimisele.

Juurde on saadud selgust ja tegutsemisenergiat oma tegemistesse ning tasakaalukust ja rõõmu igapäevasesse olemisse.

Sageli jõutakse taipamisteni, kuidas oma elu paremaks sättida. Mõnikord on see tähendanud olemasoleva ümber hindamist ja väiksemaid muutusi, mõnikord suuremat muutust tööl või isiklikus elus. Kõik, kes on uute taipamiste najal tegutsenud, on jäänud rahule toimunud muutustega.

Vahel on juhtunud ka väikesed imed- elu ise on toetanud inimesi oma sihtide saavutamisel.

Kuidas ma tean, et sa seda oskad?

Esimene mentorikogemus pärineb mul aastast 2010. Järgnevatel aastatel läbisin hulka Eestis tehtud koolitusi ja praktiseerisin erinevate juhtidega suurtest ettevõtetest.

Lahendusekeskse coachingu väljaõppe sain maailma suurimast coache koolitavast Ericsson Internationalist 2015-2016.

Transpersonaalset coachingut, mis viib veel sügavamale, õppisin 2017-2018 Insitute of Human Excellence’s.

Hiljem olen end täiendanud erinevate rahvusvaheliste koolitajate käe all.

Tänaseks olen töötanud üle 100 erineva juhi ja meeskonnaga. Oman rahvusvahelist coachi sertifikaati (ICF ACC tase), mis kinnitab minu professionaalseid oskusi.

Muuhulgas olen nomineeritud Raplamaa aasta koolitajaks 2018 ja 2019 Raplamaa koolitaja tiitli tagasihoidlik omanik.

Enda tugevuseks pean sügavamat ja laiemat maailma tunnetust, mis on pärit nii kaasaegsest teadusest kui üle maailma korjatud iidsetest õpetustest. Seeläbi saan valida iga inimese ja meeskonna jaoks sobivaima lähenemise, et jõuda soovitud muutusteni.

Pikemalt saad minu kohta lugeda siit.

Kellele coaching ja mentorlus sobib?

Inimestele, kes soovivad enda ja ka teiste elud paremaks muuta. Kes on valmis ise panustama ja tegutsema parema elu nimel. Kui sa aga arvad, et sa ise ei pea midagi muutma või tegema, siis minust abi ei ole.

Kuidas ma tean, et me sobime?

Kõige lihtsam on teha üks telefoni/Skype’i kõne. Nii saame üle rääkida ootused ja sinu küsimused ning tekib ka tunnetus, kas klapime.

Palju aega ja raha investeerima pean?

Ühe kohtumise kestvus on sõltuvalt inimese tüübist 1-1,5h.

Kohtumiste arv sõltub teema/küsimuse keerukusest ja konkreetsest inimesest. Üldjuhul kulub 6 või enam kohtumist, kuid vahel piisab ka kolmest korrast. Üldiselt on 6 kohtumist alustuseks paras.

Kohtumise hinnad:

Ärikliendid: 270EUR+km üks kohtumine

Erakliendid:

Valid kohtumise hinna ise vastavalt enda võimalustele:

  • Sul läheb elus väga hästi ja saad teisigi toetada- 240eur;
  • Saad oma eluga kenasti hakkama- 170eur;
  • Rahaliselt on su elus pisut kitsas, kuid saad hakkama- 120eur.

Mis edasi pean tegema, kui tahan muutust oma ellu?

Helista (+372 50 19 580) või kirjuta Ainile ja saame üle täpsustada, kas sinu küsimuse või teema puhul saan sulle kasulik olla. Kõne ei kohusta sind millekski.

Kui teema tundub sobima, räägime täpsemalt, mis ja kuidas. Vajadusel saan soovitada sulle teisi paremini sobivaid coache või mentoreid.

Kuidas coaching ja mentorlus toimib?

Coach töötab iga inimese sisemise tarkusega, mitte ei ütle ette, kuidas sa midagi tegema peaksid. Coachingu juurde käib hulk küsimusi, mis aitavad inimesel endal vajaliku selguseni jõuda. Vahel kasutame loovamaid lähenemisi, kui ainult ratsionaalsest mõistusest ei piisa. Seetõttu saab igaüks just talle sobiva.

Mentor saab vajadusel lisada ka oma kogemust, kuid eelkõige töötab ta ikkagi inimese enda tarkusega.

Sõltuvalt inimese valmisolekust ja teemast töötame erinevatel tasanditel. Kui vaimsus on osa sinu elust, kaasame ka sügavamad tasandid. Erinevatest lähenemistest saad pikemalt altpoolt lugeda.

Kohtumisteks saab kasutada ka Skype’i või telefoni- mõlemad sobivad väga hästi.

Coachingust ja mentorlusest täpsemalt

Sissejuhatuseks ütlen, et coaching ja mentorlus on omamoodi kunstiliik, kuna iga inimene ja tema väljakutse on unikaalne. Seetõttu kombineerin erinevaid lähenemisi ja meetodeid, et Sinu jaoks parim tulemus saada.

Tinglikult võib jagada kasutatavad meetodid kolmeks, kus iga järgmine hõlmab ka eelmiste tasandite tegevusi.

Muutuste loogilised tasandid

Executive coaching

Sobib hästi lühemaajaliste eesmärkide ja lihtsamate teemade puhul. Sageli kasutatavaks meetodiks on GROW mudel.

Muutuste loogiliste tasandite valguses (vt. pilti ülevalpool) sobib executive coaching esimese kolme tasandiga töötamiseks.  See tagab suhteliselt sirgjoonelise ja efektiivse lähenemise soovitud tulemuste ja muutusteni.

Koos juhiga defineeritakse eesmärk ja soovitud muutused, vaadatakse üle hetkeseis ja mis seni tehtud on, leitakse võimalikud teed eesmärgini ning valitakse välja sobiv lähenemine, määratledes vajalikud ressursid ja abi.

Selle lähenemise nõrgaks küljeks on soovitud muutuste ja tegevuste potentsiaalselt vähene sidusus juhi enda sisemiste motivaatoritega. Seetõttu ei pruugi inimesed alati teha seda, mida kohtumisel lubavad.

Üldjuhul olen seda meetodit kasutanud alustavate juhtide puhul, kelle ees seisvad väljakutsed on suhteliselt lihtsat sorti ja kelle motivatsioon muutusteks on kõrge.

Lahendusekeskne coaching

Sobib hästi pikaajalisemate ja sügavamate teemade puhul (näiteks meeskonna ja juhi enda väärtused ning identiteet, visiooni ja missiooni loomine, tähenduse loomine tööle, juhi isiklike areng jmt).

Coachingu käigus keskendutakse soovitud muutustele ja seotakse väljakutse juhi sisemiste motivaatorite- väärtuste, identiteedi ning suurema/pikema vaatega. Nii tekib tugevam side juhi ees olevate eesmärkidega. Minevikku puudutatakse põgusalt eelkõige sealt ressursside saamise eesmärgil

Meetoditest lisanduvad executive coachingu ratsionaalsele lähenemisele loovad aju paremat poolkera kasutavad tehnikad ja võtted, sh NLP tehnikad ja visualiseerimised. Läbi nende on võimalik jõuda kvalitatiivselt uute lahendusteni ning anda vajalikele muutustele ja tegutsemistele sisemist jõudu juurde.

Iga kohtumise käigus lepitakse kokku soovitud eesmärk, töötatakse välja võimalused selleni jõudmiseks ja defineeritakse järgmised konkreetsed tegevused soovitud tulemuseni jõudmiseks.

Tavaliselt olen seda metoodikat kasutanud keskmise kogemusega juhtide puhul, kui juhi peamised väljakutsed vastavad Diltsi mudeli ülemistele tasanditele ja/või juhi motivatsioon vajab turgutamist.

Pikemalt saad lahendusekeskse coachingu kohta lugeda siit.

Transpersonaalne coaching

Sobib eelkõige kogenud juhtidele ja inimestele, kes otsivad vastuseid sügavamatele, eksistentsiaalsetele ja spirituaalsetele küsimustele.

Näiteks:

  • Mis on minu tegelik eesmärk ja roll siin elus?
  • Miks ma tunnen end kehvasti, isegi kui väliselt on kõik hästi,
  • Erinevad vaimsusega seotud küsimused jmt.

See tasand vastab Maslow vajaduste püramiidi kuuendale tasemele, kus tähelepanu on suunatud endast kõrgemale. Inimest huvitab rohkem sisemine areng ja teiste teenimine, mitte enam enese individuaalne realiseerimine ja väline edu.

Transpersonaalne coaching lisab eelnevatele tehnikatele ala- ja üliteadvuse (kõrgem alateadvus, ingl k. superconsciousness) kasutamise, pääsemaks personaalsetest teadvusetasanditest kaugemale. Selleks kasutatakse sügavamaid teadveloleku tehnikaid ning metafooride ja sümbolite keelt sõnadega väljendamatu väljendamiseks ja ühenduse loomiseks kõrgemate teadvusetasanditega.

Sobib pigem kogenud juhtidele, kes on professionaalses vaates kõik juba saavutanud ja otsivad järgmise tasandi väljakutset või väljundit. Sobib väga hästi karjääripööret tegevatele inimestele, kes ei taha enam samas valdkonnas jätkata ja otsivad kvalitatiivselt uut.

Transpersonaalse coachingu kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Looduscoaching

Seob omavahel ülaltoodud kolm lähenemist tervikuks, kasutades lisaks toetavat rahulikku looduslikku keskkonda.

Looduses liikumine on juba ammu teaduslikult tõestatud kui hea moodus loovuse äratamiseks ja sügavamate taipamiste saamiseks.

Täpsemalt saad looduscoachingu kohta lugeda siit.

Kuidas edasi?

Helista (+372 50 19 580) või kirjuta Ainile ja saame üle täpsustada, kas sinu küsimuse või teema puhul saan sulle kasulik olla. Kõne ei kohusta sind millekski.

Lisa kommentaar