Juhtimine läbi ajastu

Kuidas jõuda nutikalt sihtideni?

Miks?

Tahame toetada nii sinu kasvu juhina kui viia koostöö meeskondades uuele tasemele.

Kellele?

 • Organisatsioonide ja tiimide juhtidele, sh asutajatele/omanikele, kes
 • Otsivad uusi ideid, värskendust ning teiste juhtidega kogemuste vahetamist.
 • Oled vähemalt 12 kuud meeskonda juhtinud ning tajud, milliste väljakutsetega juhid igapäevaselt kokku puutuvad.

Mida saan?

 • Oskused ja tööriistad enda ning teiste nutikamaks juhtimiseks, kasutades paremini oma potentsiaali.
 • Oma tugevuste ja arenguvõimaluste kaardistamise Barrett’i mudeli abil.
 • Uusi mõtteid ja võtteid enda ning teiste elu parandamiseks.
 • Vähema stressiga pühendumad töötajad ning rahulolevamad kliendid, kes viivad su eesmärgi suunas.
 • Tugivõrgustiku kogenud juhtide näol, kellelt saad ka hiljem nõu ja tuge küsida.
 • Igapäevasest rutiinist välja ja värskendust nii kehale kui vaimule.

Kuidas?

 • Programm koosneb kaheksast ühepäevasest töötoast.
 • Saadud teadmised ja kogemused seod kokku enda igapäevase töö ja eluga.
 • Töötubades õpitut saab kohe rakendada, et  jõuda kiiremini soovitud muutusteni.

Teemad:

 • Minu eesmärgid, edu ja kutsumus;
 • Tippvõimekuse tasandid- kuidas oma keha, hing ja vaim vormis hoida?
 • Iseenda juhtimine – kuidas toimida efektiivsemalt ja aega kokku hoidvalt?
 • Väljakutsete lahendamine- kuidas minu elulisi väljakutseid lahendada?
 • Vaistu ja ratsionaalse meele ühendamine- kuidas jõuda uute ja paremate lahendusteni?
 • Väärtused meie töös ja elus – kuidas töötada väärtustega?
 • Võim- kuidas suurendada sisemist võimutunnet ning mitte sattuda võimu kuritarvitamise lõksu?
 • Meeskonnaga tugevama ühenduse loomine- mis meid motiveerib ja ühendab?
 • Pingete maandamine nii tööl kui eraelus- kuidas rahulikumalt elada ja töötada?
 • Kokkuvõte: muutused, pärand, järgmised sammud- mis on muutunud ja mida edasi teen?

Täpne teemade valik sõltub osalejate vajadustest- kohandame seda jooksvalt.

Maksumus

8 x 297EUR + km, kokku 2376EUR+km

Mõttekodade kuupäevad

15.10.20, 12.11.20, 10.12.20, 21.01.21, 18.02.21, 18.03.21, 15.04.21, 27.05.21

Grupi suurus

Kuni 10 inimest.

Registreerimine ja lisainfo kuni 28.09.20:

Ain Mihkelson: tel 50 19 580, ain.mihkelson@kasvulabor.ee

Mida osalejad on öelnud?

„Ma siiralt soovitaksin seda programmi kõikidele juhtidele, sest 8 kohtumise peale leiab igaüks endale midagi eluteele kaasa võtta.

Lisaks teoreetilistele juhtimismudelitele ja lähenemistele sain väga palju uusi teadmisi just iseendast – iga juht on lõpuks ikkagi iseenda nägu ning seetõttu oleks eriti värsketel juhtidel äärmiselt oluline kõigepealt aru saada, millised juhid/inimesed nad on.

Priit Tamme, SEB pank


Mida programmist sain?

Eelkõige arusaamise, et probleeme, väljakutseid ja tehnikaid saab vaadata mitme nurga alt. Kindlasti jäävad meelde jalutuskäigud loodusesse ja näited nö loodusliku jalajälje vähendamise suunas.”

Sten Luiga, advokaadibüroo COBALT

Teiste 2020 programmis osalenute muljed leiad siit.


Sain päris palju tööriistu, mida kasutada oma meeskonna arendamisel, iseenda arendamisel, igapäeva töös tekkivate küsimuste lahtimõtestamisel“.

Meelis Kerbo, Viljandi Haigla

2019 programmi lõpetajate muutustest saad lugeda siit.


Peale seda poole aastast programmi ma tegelikult ka tunnen, et olen parem inimene. See oli minu jaoks täiesti eriline programm.”

Andrus Tamm, Utilitas Tallinna Elektrijaam

2018 programmi muljetest saad lugeda siit.


Programmi vedajast

Ain Mihkelson on segu numbrite inimesest ja inimeste inimesest. Ligi 18 aastat töötas ta Swedbankis, sellest 14 aastat erinevate üksuste juhina, viimased 7 aastat vedas rahvusvahelist üksust. 2008 hakkasid teda kõnetama inimeseks olemist ja kasvamist puudutavad küsimused. Alates 2013 on ta vedanud erinevaid juhtide arenguprogramme ja toetanud juhte läbi coachingu ja mentorluse.

Oma töös seob ta kokku ratsionaalse ja loomingulisuse, nii sünnivad soovitud muutused. Kogemused on näidanud, et paljud iidsed õpetused kehtivad ka tänapäeval ja haakuvad kenasti uuemate teaduslike mudelitega.

Kuigi ta ise ennast koolitajaks ei pea (pigem inimeste arengutoetajaks), on ta 2018 ja 2019 nomineeritud Raplamaa aasta koolitajaks. Täpsemalt saad tema kohta lugeda siit.

Programmi toetajad

Henri Aaslav-Kaasik uue ajastu juht, kelle juhtimispõhimõtete keskmeks on organisatsiooni arengutasemete teadvustamine ja selle kultuuri teadlik juhtimine. Tema jaoks on oluline selguse ja tähenduse loomine ning väärtustel põhinev juhtimine. „Organisatsioonikultuurist on saamas meie ajastu uus konkurentsieelis“, ütleb Henri, kes on ühtlasi Barrett Values Centre sertifitseeritud konsultant.

Viktoria Saat MA, Dipl.PW- on psühholoog, rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach ja superviisor (ANSE), International Supervision and Coaching Institute’i (ISCI) juhatuse liige ning väljaõppe programmi õppejõud. Viktorial on rohkem kui 25-aastane kogemus töös indiviidide ja meeskondadega erinevatest valdkondadest.

Viimasel ajal Viktoria on enim pühendunud sellistele teemadele nagu juhtimiskultuuri arendamine, juhi isiklik areng ja efektiivsus, teadlik eestvedamine ning võimuintelligentsus.

Küsi lisa ja anna endast märku hiljemalt 28.09.20:

Ain Mihkelson: tel 50 19 580, ain.mihkelson@kasvulabor.ee


Põhjalikumalt programmist

Programm sisaldab

 • Näpuotsaga teooriat ja erinevaid (juhtimis)mudeleid;
 • Päevakajaliste juhtimisväljakutsete lahendamist koos teiste juhtidega;
 • Erineva sügavusastmega harjutusi nii individuaalselt kui koos teistega;
 • Teiste kogenud juhtidega kogemuste jagamist.

Päeva ülesehitus

 • Alustame tavaliselt väikese matkaga looduses- see aitab rattast välja, pea töömõtetest puhastada ja loob usaldusliku õhkkonna;
 • Toimuvad arutelud ja erinevad harjutused nii sisemise taipamise kui kogemuse saamiseks;
 • Jagame kogemusi teiste juhtidega, nii arutelu vormis kui kasutades kovisiooni, mastermind ja muid paaritehnikad;
 • Päeva jooksul proovime mõnda muudetud teadvuse seisundit räägitu kinnistamiseks (näiteks visualiseerimine, meditatsioon, helid- trumm jmt);
 • Päeva lõpus teeme kokkuvõte ja igaüks võtab endale päevateemalise “kodutöö” kuni järgmise korrani.

Mis veel toimub?

Enne programmi algust:

 • Iseseisev reflekteerimine ja ankeedi täitmine;
 • Individuaalne lühivestlus Sinu arenguvajaduste ja ootuste selgitamiseks;
 • Soovi korral sisendi küsimine võtmeisikutelt (ise määrad) Sinu tugevuste ja arenguvajaduste kohta;

Programmi jooksul:

 • Ühepäevased mõttekojad grupiga kord kuus;
 • Kodutööd enda ja oma meeskonna arengu toetamiseks mõttekodade vahel;
 • Vajadusel lisaks:
  • individuaalne coaching mõttekodades või nende vahel üles kerkinud teemade toetuseks;
  • mõttekojad osaleja meeskonnaga vastavalt osaleja meeskonna vajadusele;
  • individuaalne coaching sinu meeskonna liikmetega, kes seda vajavad.

Programmi kirjeldab hästi transformatiivse õppimise raamistik:

 • Turvaline ja toetav ruum kogemuste jagamiseks ja kaasuste arutamiseks;
 • Näpuotsaga teooriat ja mudeleid aitavad maailmapilti laiendada ja mõtteid suunata;
 • Loomingulise ja ratsionaalse poole vaheldumine loob võimaluse uute tahkude avastamiseks;
 • Mänguline ja emotsioone kaasav õhkkond aitab õpitul paremini meelde jääda;
 • Regulaarsed kohtumised hoiavad Sind rajal ja toetavad soovitud muutuste saavutamist;
 • Ühelt poolt sügav ja sisemiselt muutev, teisalt praktiline ja igapäeva elus rakendatav;
 • Muudetud teadvusseisundid, intuitsiooni ja üliteadvuse kasutamine aitavad sügavama tarkuseni jõuda;
 • Mõtisklused olulistel teemadel toetavad sinu sisemist kasvu ja uute taipamiste saamist.

Küsi lisa ja anna endast märku

Ain Mihkelson: tel 50 19 580, ain.mihkelson@kasvulabor.ee