Meeskondade areng

Pikem programm

on kui rätsepaülikond, mille töötame koos sinuga välja soovitud muutuste saamiseks.

Esimese asjana sõnastame eesmärgi- kuhu tahame jõuda.

Seejärel vaatame, mis on selleks teha vaja.

Tavaliselt hõlmab see nii juhi toetamist (coaching, mentorlus) kui ka tööd meeskonnaga. Osa tööst toimub kliendi juures, osa tavakeskonnast väljas. Viimasel ajal on levinud ka elektrooniliste kanalite (Skype, telefon) kasutamine.

Ühe-kahepäevased töötad

Mõttekodades keskendume eelkõige sellele, kuidas:

Töötoad
Töötoad
  • Leida töötavad lahendused suurematele väljakutsele;
  • Tõsta meeskonnaliikmete motivatsiooni ja teadlikkust;
  • Viia üksteise mõistmine ja koostöö kõrgemale tasemele;
  • Saada juurde tegutsemisenergiat ja rõõmu meeskonna tegevustesse.

Töötubade läbiviimisel kasutame pikaajalise praktika jooksul läbi proovitud teamcoachingu ja meeskonnatöö metoodikaid.

Kõigis töötubade pearõhk on praktilisel ja kaasaval koostööl, tehes seda rõõmsal ja energiat andval moel.

Kui vähegi võimalik, soovitame töötoad läbi viia võimalikult loodusele lähedal- kas siis mõnues looduskaunis kohas või linnast väljas asuvas majutus- või koolituskohas. See aitab kaasa loovamate lahenduste leidmisele.

Aja jooksul on meil kogunenud infot heade kohtade suhtesja oskame ka selle osas nõu anda.

Töötubade lõpuks on tavaliselt:

  • Leitud lahendused ja lepitud kokku konkreetsed tegevused, millega edasi minna;
  • Osalejad energiat ja motivatsiooni juurde saanud ja teavad, mida nad edasi teevad.

Gruppide suurus algab kuuest inimesest.

Töötame nii eesti kui inglise keelt kõnelevate meeskondadega.

Anna julgelt Ainile märku, kui tekkis mõtteid või täiendavaid küsimusi.