Töötoad

Töötubades keskendume eelkõige sellele, kuidas:

Töötoad
Töötoad
  • Leida töötavad lahendused suurematele väljakutsele;
  • Viia eneseareng uuele tasemele;
  • Tõsta meeskonna motivatsiooni ja teadlikkust;
  • Viia üksteise mõistmine ja koostöö kõrgemale tasemele;
  • Saada juurde energiat ja rõõmu meeskonna tegevustesse.

Töötubade läbiviimisel kasutame pikaajalise praktika jooksul läbi proovitud grupicoachingu ja meeskonnatöö metoodikaid ja töövahendeid. Kõigis töötubades on pearõhk praktilisel ja kaasaval koostööl, tehes seda rõõmsal ja energiat andval moel.

Kui vähegi võimalik, soovitame töötuba läbi viia võimalikult loodusele lähedal- kas siis päris looduskaunis kohas või mõnes linnast väljas looduses asuvas majutus- või koolituskohas. Aja jooksul on meil kogunenud infot heade kohtade osas ja oskame ka selle osas nõu anda.

Töötoa lõpuks on tavaliselt:

  • Leitud lahendused ja konkreetsed tegevused, millega edasi minna;
  • Osalejad energiat ja motivatsiooni juurde saanud ja teavad, mida nad edasi teevad.

Gruppide suurus algab kuuest inimesest, minimaalne kestus poolteist tundi.

Töötame nii eesti kui inglise keelt kõnelevate gruppidega.

Anna julgelt Ainile märku, kui tekkis mõtteid või küsimusi.