Privaatsusteave- isikuandmete töötlemine

Lühidalt:

  • Hoiame hoolikalt Sinu andmeid
  • Ei jaga neid kolmandate osapooltega muul juhul, kui vaid:
    • Seaduses ette nähtud juhtudel
    • Sulle parema teenuse osutamiseks konkreetsele koostööpartnerile
  • Ei spämmi ja saadame vaid infot, mis tundub oluline või huvitav
  • Sul on õigus alati enda andmed eemaldada, v.a. seadusest tulenevad nõuded (a la raamatupidamisandmed)

Pikemalt

1. Milleks kasutame teavet Sinu kohta?

Aeg-ajalt saadame sulle uudiseid ja infot meie tegevuse kohta, arvamusartikleid, turundusmaterjale, koolitusvõimalusi, uuringuid ja kutseid üritustele.

Coachingu klientide puhul peame logi meie kohtumistest, mis on vajalik Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni (ICF) sertifitseerimisnõuete täitmiseks. ICF’i andmetöötlemise poliitika leiad siit.

Sinu kontaktteabe töötlemine võimaldab meil suhelda Sinuga e-kirjade ja tekstsõnumite kaudu, paberkandjal või aeg-ajalt vajaduse korral ka telefoni teel.

 

2. Millist tüüpi isikuandmeid kasutame ja säilitame?

Nimi, ametinimetus, aadress, e-posti aadress, telefoninumbrid

Kutsete vastused ja sündmustel osalemise kinnitused.

Raamatupidamises nõutav makseinfo.

Coachingu puhul toimunud kohtumiste logi (kuupäev, kohtumise kestus ja Sinu kontaktid)

 

3. Delikaatsed isikuandmed

Delikaatsed isikuandmed näitavad Sinu rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi arvamusi, usulisi või filosoofilisi tõekspidamisi, ametiühingusse kuuluvust, geneetilisi andmeid, biomeetrilisi andmeid, tervisega seotud andmeid või andmeid seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta.

Neid andmeid me ei kogu, välja arvatud juhul, kui Sa sõnaselgelt meile delikaatsetest isikuandmetest teada annad (näiteks toitumisnõuded, kui osaled meie üritustel).

 

4. Kellel on juurdepääs Sinu andmetele?

Avalikustame Sinu isikuandmed kolmandatele osapooltele ainult järgmistel juhtudel:
– kui see on vajalik Sulle konkreetse teenuse pakkumiseks (näiteks majutus/toitlustus mõnel üritusel)

– ICF’le, kes peab arvestust coachi staazi üle

– kui Sa seda sõnaselgelt taotled;

– kui seda nõutakse kohtuotsusega või mis tahes muu seadusliku või regulatiivse nõudega.

 

5. Andmete säilitamine

Kui soovid, et Sinu kontaktandmed kustutatakse meie kliendihaldussüsteemidest või soovid lõpetada info saamise meilt, saada mulle e-kiri aadressile ain.mihkelson@kasvulabor.ee.

 

6. Turvalisus

Tagame sinu isikuandmete turvalisuse.

 

7. Sinu isikuandmete kontrollimine

Sul on alati õigus nõuda meie kasutuses oleva isikliku teabe üksikasju aadressil ain.mihkelson@kasvulabor.ee

 

8. Parandamine, kustutamine, töötlemise piiramine

Selleks, et kinnitada, et Sinu isikuandmed on täpsed ja ajakohased, või nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või isikuandmete koopiat, võta ühendust ain.mihkelson@kasvulabor.ee

 

9. Kaebused

Kui oled mures isikuandmete kaitse seaduse või mistahes muu õigusakti oletatava rikkumise pärast, võta ühendust ain.mihkelson@kasvulabor.ee

Kui Sa ei ole rahul sellega, kuidas Sinu kaebus lahendati, on Sull õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Võid pöörduda ka pädeva kohtu poole.

 

10. Võta meiega ühendust
Kui Sul on lisaküsimusi või probleeme, võta meiega ühendust ain.mihkelson@kasvulabor.ee.