Labor juhtidele

… sai alguse 2013 kevadel Swedbankis, kui tundus, et ka kogenud juhtidele on vaja midagi, mis nende arengut toetaks ja suunaks.

Nii panidki Ain Mihkelson ja Merike Kim pead kokku ning sündis Labor, kus juhid said:

 • Ülevaate olulisematest inimese võimekust mõjutavatest teemadest;
 • Katsetada erinevaid tööriistu turvalises keskkonnas;
 • Jagada teemasid, mõtteid ja küsimusi, mida mujal jagada ei saa;

Labori peaeesmärgiks oli juhtide teadlikkuse kasvatamine. Läbi selle arenesid osalejad nii inimese kui juhina.

Aastate jooksul on programm edasi arenenud, muutudes ühelt poolt sügavamaks ja teisalt praktilisemaks. Eesmärk on siduda juhi areng tema meeskonna arenguga nii, et programmis räägitu ja õpitu leiaks kohe rakendust ka igapäeva elus. Nii kinnistub õpitu paremini ja toob ka teistele rohkem kasu.

Kellele?

Kogenud juhtidele, kes on oma arengus teatud platoole jõudnud ja tahavad edasi liikuda ning ka oma meeskonna järgmisele tasandile aidata.

Milleks?

Juhtidena on meil kaugelt suurem mõju inimestele (nii tööl kui kodus) kui me vahel arvame. Just läbi oma olemuse ja tegutsemise ehk siis eeskujuks olemise mõjutame seda, kuidas teised meie ümber käituvad. Ei ole suurt vahet, mida me räägime- inimesed juhinduvad ikkagi meie tegudest.

Seetõttu on oluline igal hetkel olla oma parima mina kehastus. See inspireerib ka teisi arenema, panustama ja targemalt töötama.

Millest koosneb?

Olulisemad komponendid programmis on:

 • Iseseisev reflekteerimine enne programmi algust ja ankeedi täitmine, et mõista, kus inimene hetkel on oma elus;
 • Individuaalne vestlus osalejaga tema arenguvajaduste ja ootuste selgitamiseks enne alustamist;
 • Sisendi küsimine seotud osapooltelt- osaleja tugevuste ja arenguvajaduste välja selgitamiseks;
 • Ühepäevased mõttekojad grupiga umbes kord kuus (teemade näidis allpool);
 • Kodutööd enda ja oma meeskonna arengu toetamiseks mõttekodade vahel;
 • Vajadusel lisaks:
  • Individuaalne coaching mõttekodades või nende vahel üles kerkinud teemade toetuseks;
  • Mõttekojad juhi meeskonnaga vastavalt konkreetse juhi meeskonna vajadusele;
  • Individuaalne coaching juhi meeskonna liikmetega, kes seda vajavad.

Kuidas?

Programmi iseloomustab hästi transformatiivse õppimise raamistik:

 • Praktiline ja kohe igapäeva elus rakendatav, et õpitu kinnistuks paremini,
 • Regulaarsed kohtumised, mis hoiavad rajal ja toetavad soovitud muutuste saavutamist,
 • Näpuotsaga teooriat ja mudeleid maailmapildi laiendamiseks,
 • Sügav sisemine reflektsioon sisemise kasvu toetamiseks,
 • Turvaline ja mõnus ruum kogemuste jagamiseks ja kaasuste arutamiseks,
 • Loomingulise ja ratsionaalse poole vaheldumine mentaalse võimekuse kasvuks,
 • Mänguline ja emotsioone kaasav, et õpitu jääks paremini meelde,
 • Muudetud teadvusseisundeid, intuitsiooni ja üliteadvust kasutav sügavama tarkuseni jõudmiseks;
 • Sisu kohandatakse vastavalt konkreetse grupi vajadustele ja arengutasemele.

Mõttekodade näidiskava:

 • Programmis on 8-9 ühepäevast moodulit, mis toimuvad kord kuus Tallinnast väljas. Moodulite vahele jääb kodutöö.
 • Moodulite järjestus ja täpne sisu sõltub konkreetse grupi huvidest ja valmisolekust ning pannakse kokku rätsepatöö põhimõttel just konkreetsele meeskonnale.
 • Päeva ülesehitus
  • Päeva alguses väike matk looduses- aitab rattast välja, pea töömõtetest puhastada ja loob usaldusliku õhkkonna;
  • Arutelud ja erinevad harjutused nii sisemise taipamise kui kogemuse saamiseks;
  • Kogemuste jagamine teiste juhtidega, sh kovisiooni, mastermind ja paaritehnikad;
  • Päeva jooksul kasutatakse muudetud teadvuse seisundid sügavama mõju saamiseks ja räägitu kinnistamiseks (näiteks visualiseerimine, meditatsioon, helid- trumm jmt).
  • Päeva lõpus kokkuvõte ja kodutööde võtmine kuni järgmise korrani
 • Igal mõttekojal on kindel teema vastavalt grupile, näiteks:
  • Eesmärgid ja kutsumus- mis on mulle ja minu meeskonnale tegelikult oluline, meie pärand maailmale ja kogukonnale?
   • Mis on ühisosa Ikigail, hyggel, Maslow ja edu mudelitel?
   • Kuidas oma meeskonnas tuvastada, mis on neile oluline?
  • Tippvõimekuse loomiseks vajalikud tasandid minu elus
   • Kuidas teha nii, et kõik minu tahud (füüsiline, emotsionaalne, mentaalne ja vaimne) mind ja teisi toetaksid?
   • Mida saan teha oma meeskonna erinevate tasandite arendamiseks?
  • Loomuliku juhtimise printsiibid ja minu meeskond
   • Mis ikkagi on oluline mustmiljoni erineva juhtimismudeli- ja teooria valguses?
   • Mis aitab luua loomulikult arenevad meeskonnad ja arengu?
  • Minu rollid, mängud tööl ja elus, mustrid, mis mind tagasi hoiab ja edasi viib
   • Milliseid rolle me mängime- nii teadlikult kui teadvustamatult?
   • Mis mind ja teisi tagasi hoiab, milliseid piiranguid olen endale ja teistele seadnud?
   • Minu päris olemus nii tööl, meeskonnas kui kodus;
   • Millised uued rollid ja mustrid mind ja meeskonda edasi viivad?
  • Inimsuhted:
   • Kes ma ise olen ja kuidas ma endasse ning teistesse suhtun?
   • Kuidas minu eelhäälestus teisi mõjutab
   • Kuidas luua ja hoida usalduslikke suhteid oma meeskonnaga
   • Sügav kuulamine- millal, kuidas ja milleks?
  • Loovus, loomingulisus, intuitsiooni ja ratsionaalse meele kasutamine
   • Kuidas kasutada aju mõlemat poolt- nii ratsionaalset kui loovat lähenemist paremate tulemuste ja elu loomiseks;
   • Intuitsiooni ja loovuse treenimine ning vabastamine kvalitatiivselt uue loomiseks;
  • Vaimsus äris ja elus, kellele ja milleks, kuidas see aitab:
   • Kas ja kuidas seostub järjest kasvav vaimne teadlikkus juhtimisega?
   • Kuidas see aitab või takistab mind juhina?
   • Millised eksiarvamused võivad valele teele viia ja keda usaldada?
  • Tasakaal ja keskmes olek keset muutuseid ja kiiret elutempot
   • Kuidas säilitada rahu ja terviklikkus ka kriisisituatsioonides?
   • Kuidas kultiveerida igapäevaselt rahulikumat olekut?
   • Kuidas oma meeskonnas rahulikumat õhkkonda luua ja hoida?
  • Minu ja minu meeskonna kõige suurema väljakutse lahendamine:
   • Erinevate tehnikate katsetamine lahenduse leidmiseks
  • Varjud ja minevikuhaavad
   • Mis mind sügavamal tasandil kinni hoiab?
   • Milliseid osi endast eitan?
   • Kuidas minevikuhaavadest lahti lasta, et edasi minna?
   • Kellelt abi küsida vajadusel?
  • Kokkuvõttev moodul: muutused, pärand, järgmised sammud
   • Programmi kokkuvõte ja lõpueksam
   • Järgmised sammud arengu jätkumiseks ja soovitu ellu toomiseks

Küsi lisa

Kui ülaltoodu tekitas huvi, helista (+372 50 19 580) või kirjuta Ainile ja räägime täpsemalt edasi, kas ja kuidas see sinu ettevõttesse võiks sobida.

Viimaste programmide kokkuvõtted

Eesti Mentorite Koja arenguprogramm juhtidele- 2020 kokkuvõte;

Eesti Mentorite Koja arenguprogramm juhtidele- 2019 kokkuvõte;

Eesti Mentorite Koja arenguprogramm juhtidele- 2018 kokkuvõte;

Swedbanki juhtide arenguprogramm Labor- 2017 kokkuvõte

Swedbanki juhtide programmi näidis:

I Moodul- “Füüsiline võimekus” ehk kuidas elada nii, et:
 • hommikul tõusen hea tundega ja energilisena,
 • olen päev läbi särtsu täis ja
 • ka õhtul koju jõudes on jõudu isiklikku elu elada.
II Moodul- “Identiteet” ehk “Kes ma olen?”
 • Minu sügavam olemus;
 • Muutuste loogilised tasandid;
 • Kuidas teised mind tajuvad.
III Moodul- “Eesmärgid” ehk “Kuhu ma ise tahan jõuda- mis on minu missioon?”
 • Mida ma oma elu jooksul tahan saada/ära teha/kogeda?
 • Mida tahan ma maailmale kinkida?
 • Miks need on mulle olulised ja kuidas seonduvad minu tegeliku olemusega?
 • Mis on õppetunnid senisest elust ja kuidas need missiooni teenima panna?
 • Tänaste ressurside (teadmised/kogemused/oskused) ja soovide missiooniks kokku sõlmimine.
IV Moodul- “Ellu viimine või toomine?” ehk “Kuidas saada juurde selgust, motivatsiooni ja jõudu oma teel käimiseks?”
 • Täpse kokkuleppe loomine iseendaga, et saada seda, mida tegelikult vajad ja panna asjad juhtuma;
 • Soovitu visualiseerimine, et saada juurde jõudu ja uudseid lahendusi soovitu saamiseks;
 • Soovid välja ütlemine viisil, mis annaks sulle jõudu ja kindlust juurde.
V Moodul- “Emotsionaalne võimekus” ehk “Kuidas enda ja teistega paremini hakkama saada?”
 • Baasemotsioonid ja sõnavara emotsioonide ning tunnete täpsemaks määramiseks;
 • Aju erinevate osade seos erinevate emotsioonidega;
 • Harjutused enda ja teiste emotsioonide paremaks ära tundmiseks;
 • Võimalused emotsionaalselt raskete inimestega hakkama saamiseks;
 • “Esmaabi” vahendid juhuks, kui emotsioonid sind kaaperdama kipuvad.
VI moodul- “Uskumused” ehk piirangud, mille olen ise endale seadnud või seada lasknud.
 • Mis on uskumused?
 • Mis on piiravad uskumused ja millised võiks olla salakavalad uskumused?
 • Mida piiravate uskumustega peale hakata?
 • Kuidas luua endale uusi ja toetavaid uskumusi?
 • Vanade piiravate uskumuste “ära põletamine” ja uute salvestamine.
VII Moodul- “Vaimne võimekus” ehk “Kuidas kasvatada keskendumis- ja loomisvõimet?”
 • Enda vaimse võimekuse ja selle “lihaste” arendamine
 • Eelhäälestus ja sobiva meeleolu loomine;
 • Keskendumine ja kohaloleku jõud;
 • Kujutlusvõime ja loovus;
 •  Tahtejõud;
 • Optimism.
VIII Moodul- “Õnneliku elu loomine” ja programmi kokkuvõte.
 • Õnnetaset lühi- ja pikaajaliselt suurendavad tegevused;
 • Õnne/edu mudel ja selle neli kvadranti;
 • Programmi kokkuvõte.

NB! Ülaltoodu programmi on vaid näidis- täpse programmi paneme kokku vastavalt osalejate vajadusele.

Küsi lisa

Kui ülaltoodu tekitas huvi, helista (+372 50 19 580) või kirjuta Ainile ja räägime täpsemalt edasi, kas ja kuidas see sinu ettevõttesse võiks sobida.