Inimesed meist

Mare Ulp

“Läbitud juhi mentorprogramm ja Ain mentorina on olnud minu arengus seni parim koolituskogemus. Seda võib nimetada isegi poole aastaseks juhi õppe intensiivkursuseks, mille jooksul Ain väga osavalt tuvastas minu arenguvajadused ja pani mind ennast leidma nendele lahendusi. Õppisin ennast kõrvalt vaatama, sain juurde enesekindlust ning palju praktilisi soovitusi oma tiimi motiveerimiseks ja enda mõtete ning käitumise paremaks juhtimiseks.
Programmiga liitumisel olin otsustanud võtta sellest maksimumi, kuid lõpuks sain sellest rohkem, kui ette olin kujutanud. Meie koostöö võtmesõnadeks oli kindlasti pühendumus, süsteemsus ja aina kõrgemate eesmärkide seadmine ja teadvustamine, et ka pisiasjades peitub jõud. Neid väärtuseid kannan jätkuvalt oma igapäevaelus. ”

Merike Kim:

„Miks soovitan Aini tegema Visioonirännakut (või mis tahes enesearengu seminari):

Olen Ainiga koos koolitanud nüüd 2 hooaega. Temaga on ääretult põnev ja samas lihtne kaevuda inimhinge sügavustesse ning alati oskab ta küsida neid kõige õigemaid küsimusi, mis tegelikult arengut edasi viib. Lisaks on Aini tugevuseks turvaline toetus looduses matkates. Ta on ise palju matkanud ning oma hooliva suhtumisega loob ta kindlasti ka visioonirännakul koos loodusega toetava keskkonna, mis lubab vajalikel vastustel tulla.“

Sven Jürgenson:

„Mul on olnud suurepärane võimalus olla Aini kolleeg rohkem kui 15 aastat. Olen Aini näinud väga erinevates olukordades nii tööl kui ka väljaspool. Minu jaoks on Ain inimene, kellega võib alati kerge südamega ”luurele minna.

Osalesin ka ”Swedbanki juhtide isikliku arengulabori” koolituse esimeses grupis ja julgen Aini kui koolitajat soovitada. Aini üks suurimatest väärtustest minu jaoks seisnes tema isiklike arengualaste kogemuste oskuslikus jagamises. Olgu need siis seotud igapäeva rutiinide muutmise, spordi, toitumise või õige mõtlemisega. Hea on kuulda soovitusi inimeselt, kes on need enda peal edukalt ära testinud. Ain suudab sind aidata läbi selle, et oskab küsida õigel hetkel õigeid küsimusi. Vastates tema küsimustele leiad ühtlasi vastused ka enda sisemistele dilemmadele. Ain ei püüa sinusse ühepoolselt suruda mingit uut tarkust vaid aitab sul areneda läbi su enda mõtete oskusliku peegeldamise nii, et õiged lahendused annad sa tegelikult endale ise.“

Ivika Torpel:

“Aini rännak oma mina juurde ning selle kogemuse õppetundide pealt teistele alternatiivsete võimaluste valjapakkumine on oskus, mida Ain omab väga kõrgel tasemel ning mis antud koolituse puhul on määrava tähtsusega. Ei ole kerge panna seni pea täiesti võõrad inimesed üksteisele endid avama, kogemusi jagama ning nendest äratundmisrõõmu või uusi võimalusi leidma. Selgelt arendav rännak ning mina soovitan seda kõigile, kes soovivad enda elu paremaks muuta. Ainil on oskus märgata grupile olulisemaid teemasid ning võimekus esialgset päevakava mugandada vastavalt.

Minu läbitud koolitus andis mulle palju ning selle uue teadmise ajendil või mõjul olen ennast muutnud. Soovitan tõesti kõigile, kes usuvad, et alati saab midagi veelgi paremini ning ka lihtsamalt – väiksemate muretsemiste, parema energiataseme saavutamise, hingamiste või teisiti mõtlemise läbi.”